Deelnemers info                                                DEELNEMERS OPGELET!

Tijdens Jumping Indoor Nijkerk gelden de volgende regels:  

• Alleen het eerste parcours wordt gereden voor punten.

• Na aanmelding moet er voor de klassen B, L en M altijd voor 2 parcoursen worden betaald, ook wanneer er maar 1 parcours gereden wordt.

• Er wordt uitsluitend gestart volgens de startlijsten. Deelnemers dienen te starten in hun toegestane klasse op startvolgorde van het programma.

• De aanwijzingen van de ringmeester dienen te worden opgevolgd.

• Deelnemers dienen tenminste 1 uur voorhun starttijd aanwezig te zijn.Te laat komen kan betekenen dat je niet meer kunt starten.

• Bij de prijsuitreiking worden de nummers 1 t/m 5 te paard in de hoofdring verwacht, anders vervalt de prijs aan de organisatie.

• Parcours verkennen uitsluitend in tenue.

• Plaatsing in de finale alleen in de door deze combinatie tijdens dit concours hoogst gereden klasse.

• Ruiters die met meerdere paarden zijn geplaatst voor de finale in dezelfde klasse, mogen met 1 paard naar keuze de finale rijden.

• Bij een ex-aequo uitsla voor de finale is de uitslag van het eerste parcours doorslaggevend.

•1 op 4 starts mogen door naar de finale met een maximum van 20 starts per klasse in de finale, zulks ter bepaling aan de organisatie van Jumping Indoor Nijkerk.In geval van 3 rubrieken (klasse L) zal dit aantal evenredig verhoogd worden.

• Ook tijdens Jumping Indoor Nijkerk kan het inschrijfgeld met pin betaald worden.

• Let op: tijden zijn richttijdenDEELNEMERSREGLEMENT:

Er wordt gereden onder de reglementen van de afdeling Basiswedstrijdsport van de K.N.H.S.
Iedere deelnemer moet rekening houden met de mogelijkheid tot controle op startpassen en het gebruik van ongeoorloofde middelen of medicijnen.

**

Voor het grote werk is het natuurlijk handig als je gebruik kunt maken van groot materieel.
Buijtenhuis Nijkerk zorgde voor een shovel zodat wij ons terras konden plaatsen, waarvoor onze dank.**

Van den heuvel uit Nijkerkerveen zorgt ervoor dat wij de rijbaan optimaal kunnen onderhouden tijdens Jumping Indoor Nijkerk


**

Ereprijzen worden aangeboden door: